Locatie VHB

Stichting Vrienden van de Annie M.G. Schmidtschool

 

De Stichting Vrienden van de Annie M.G. Schmidtschool (VHB) heeft als doel projecten en voorzieningen mogelijk maken die niet vanuit het schoolbudget betaald kunnen worden. Afgelopen jaren heeft de Stichting onder andere de volgende projecten gerealiseerd:– Renovatie van het schoolplein  –  Annie’s Pop Band

– Aanschaf van 30 laptops (en inmiddels de vervanging van 15 afgeschreven laptops)

 

– Wifi netwerk laten aanleggen– Boeken voor de Schoolbibliotheek– Technieklessen– Cultuurprojecten– Speelmaterialen– Extra klassenpotjes 

 

Word ook Vriend Van de Annie en stort nu een extra ouderbijdrage op NL39RABO 0135838541 Stichting Vrienden van de Annie. De SVV van de locatie VBH staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52832635. 

Uw vrijblijvende bijdrage aan de SVV staat geheel los van de jaarlijkse bijdrage welke de Ouderraad van de Annie vraagt voor onder meer de organisatie van de Sinterklaas- en Kerstviering, Pasen, Sponsorloop en Zomerfeest. 

 

Mocht u ons ook willen helpen of heeft u een idee voor een project dat ten goede komt aan onze school, dan kunt u ons mailen op:vriendenamgschmidtschool@gmail.com

 

Bestuursleden

Piet Melief (voorzitter)

Louis Jansen-Lepoeter (penningmeester) 

Muriel van Loenen (actief lid)

Madelyn van den Berg (actief lid).