Onderwijsinhoud

Algemeen

Op onze school staat betrokkenheid, aandacht en zorg voor elkaar centraal.  Om onze kinderen zo optimaal mogelijk voor te bereiden op de toekomst, op een wereld die steeds sneller verandert, werken wij aan het ontwikkelen van de vaardigheden van de kinderen. Wij realiseren ons dat we niet weten hoe de toekomst van onze kinderen ingevuld wordt. Daarom werken wij naast kennisoverdracht ook aan het vergroten van de vaardigheden van onze kinderen. Naast digitale vaardigheden zijn dit de vaardigheden die horen bij de 21ste eeuw, zoals kritisch denken, creatief denken en samenwerken.

Eén van de vaardigheden die in ons onderwijs centraal staat, is thematisch onderzoekend en ontwerpend leren. Kinderen leren op deze manier vaardigheden waarmee zij zich kunnen redden in de maatschappij van morgen, doordat zij één onderwerp vanuit verschillende invalshoeken benaderen en verwerken.

 

Extra aandacht

Wij hebben een aantal pijlers ontwikkeld waarmee wij ons onderscheiden. Zo geven wij Engelse les vanaf de kleutergroepen en besteden wij meer dan gemiddeld aandacht aan kunst, cultuur en muziek. Daarnaast bieden wij een speciale methode aan voor de meer begaafde leerlingen: het Levelwerk.

 

Kwaliteitszorg

Onze leerkrachten volgen het leerproces van het kind nauwkeurig. Dit gebeurt niet alleen met het Cito-leerlingvolgsysteem, maar ook met de methodetoetsen en observaties van de leerkracht. Binnen de groep wordt gedifferentieerd om ieder kind te laten ontwikkelen. Onze school heeft intern begeleiders, zodat wij uw kind zo goed mogelijk kunnen begeleiden in zijn/haar ontwikkeling op school. De leerkrachten bekijken zorgvuldig samen met de intern begeleiders wat een kind of groep nodig heeft.

 

Ouderbetrokkenheid

Op beide locaties is er een actieve ouderraad, die samen met het team activiteiten voor alle kinderen organiseert. Daarnaast is er een betrokken medezeggenschapsraad voor de hele school, bestaande uit ouders en leerkrachten van beide locaties. Iedere groep heeft een klassenouder, dit is de contactpersoon tussen ouders van een groep en de leerkracht. De klassenouder organiseert bijvoorbeeld ouderhulp bij een uitstapje of een feestje.