Ziekmelden

Is uw kind ziek? Geef dat vóór 8.30 uur per e-mail of via Social Schools door aan de leerkracht van uw kind. De e-mailadressen van de groepsleerkrachten vindt u onder het kopje ''onze school'' en dan ''schoolteam''. Indien het u schriftelijk niet lukt een afwezigheid van uw kind te melden, dan kan het ook door telefonisch contact met ons op te nemen: 070-3451256

 

Bij afwezigheid zonder bericht neemt de school rond 9.30 uur telefonisch contact met u op.