Schoolteam

Uw kind heeft vooral te maken met de groepsleerkracht. Maar binnen de school komen ze ook met andere personeelsleden in aanraking. Op deze pagina stellen wij ons graag even voor!

Kelly Carmona-Palma

Directeur (ma t/m vr)

Annie M.G. Schmidtschool

RDO (Register Directeur Onderwijs)

Wat leuk dat u onze website bekijkt. Mijn naam is Kelly Carmona Palma en ik ben de trotse directeur van de Annie M.G. Schmidtschool. 

In de rol van directeur hecht ik veel waarde aan een lerende organisatie, waarbij een veilige setting van essentieel belang is. Vanuit een veilige setting kan mijns inziens de mogelijkheid worden gecreëerd tot het geven en ontvangen van feedback, het benutten van elkaars talenten en constructief samenwerken. Dit met als uiteindelijke doel het samen verzorgen van betekenisvol onderwijs in een uitnodigende rijke leeromgeving, waarbinnen leerkrachten en leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien. Hierbij hoort ook een cultuur, waarin er sprake is van geborgenheid voor leerlingen, leerkrachten en ouders, met als uitgangspunt dat eenieder zich gezien en gehoord voelt èn in zijn of haar kracht wordt gezet. 

Zo kunnen we met het Annie-team samenwerken aan een bloeiende, stabiele en professionele organisatie, waarbinnen leerkrachten èn leerlingen gelukkig kunnen leren en (samen)werken. Een school waar hoofd en hart hand in hand gaan.

 

info@amgschmidtschool.nl

070-345 12 56

 

Marline Visser-Van der Vorm

Adjunct-directeur (ma, di, woe & vr)

Annie M.G. Schmidtschool

 

Een school waar elk kind gezien wordt en waar (zelf)vertrouwen de basis is. 

De basisschooltijd is een belangrijke periode voor kinderen. Het is de tijd waarin zij zich ontplooien van nieuwsgierige kleutertjes tot beginnende pubers, klaar voor de middelbare school. Wat een voorrecht dat wij dit proces samen met u als ouders mogen meemaken en begeleiden. Ik vind het belangrijk dat wij nieuwsgierigheid stimuleren, de kinderen leren ontdekken, leren dat zij fouten mogen maken en wat hun talenten zijn. Succeservaringen voor ieder kind zijn hierbij van groot belang.  

Het creëren van een veilige sfeer, een goed pedagogisch klimaat en een goede relatie tussen ouders, leerkrachten en kinderen vind ik essentieel. Vanuit die basis kun je inhoudelijk en professioneel samenwerken in een lerende omgeving, waarin volwassenen en kinderen zich kwetsbaar op durven te stellen. Pas dan kun je tot leren komen! Dit geldt voor iedereen, want in een goede school leren niet alleen de kinderen, maar ook de leerkrachten zodat wij ons steeds blijven ontwikkelen en ons op die manier continu inzetten voor het beste onderwijs voor uw kind.  

In een goede samenwerking met ouders bereiden wij de leerlingen voor op de toekomst en zorgen wij ervoor dat zij hun basisschooltijd als een waardevolle, fijne en leerzame tijd ervaren, waarin zij gezien worden! 

 

 

info@amgschmidtschool.nl

070-345 12 56

 

Ellen de Boer

Leerkracht groep 3a (ma, do & vr)

locatie Jacob de Graefflaan

Coördinator werkgroep TOOL (Thematisch onderzoekend en ontdekkend leren)

Bouwcoördinator groepen 1/2/3 van onze beide locaties (di)

Lid Managementteam

Lid Medezeggenschapsraad

De basisschool is zowel voor een kind als de ouders een bijzondere mijlpaal. 

Ik vind het belangrijk dat kinderen vrolijk naar school gaan en zich in de klas veilig voelen, zodat je je als kind optimaal kunt ontwikkelen.

  

Door samen te ontdekken, samen fouten te maken, samen te proberen kunnen wij van én met elkaar leren.

De dialoog en de samenwerking met ouders vind ik belangrijk. Ouders betrekken bij de ontwikkeling van hun kind, omdat je samen meer bereikt dan alleen. 

 

 

 

Jordi Klijn

Leerkracht groep 4a (ma, woe, do & vr)

locatie Jacob de Graefflaan

Bouwcoördinator groepen 4/5 van onze beide locaties (di)

Lid Managementteam

Het is belangrijk dat elk kind zichzelf kan zijn en zich helemaal thuis voelt. Ik geloof dat een leuke en gezellige klas de beste plek is om tot leren te komen. Ik vind het belangrijk dat kinderen zichzelf kunnen zijn, met al hun unieke eigenschappen. Daarnaast hechten ik veel waarde aan beweging in en rondom mijn onderwijs, omdat dit de fysieke gezondheid en concentratie bevordert. 

 

 

 

Dario Krznaric

Leerkracht groep 7 (ma, woe, do en vr)

locatie Van Hoornbeekstraat

Bouwcoördinator groepen 6/7/8 van onze beide locaties (di)

Coördinator werkgroep ICT

Lid Managementteam

 

Ik vind het belangrijk dat kinderen zich gehoord en gezien voelen in de klas. De school moet een veilige leeromgeving bieden, alleen dan kan een kind optimaal groeien. In de klas is het belangrijk om met de kinderen te praten over dat fouten maken mag en daarmee te werken aan een positieve mindset. 

 

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen manier en tempo! 

 

 

 

Daniëlle van der Steen

Intern begeleider groepen 1/2, 3 en 4a (ma t/m vr)

Annie M.G. Schmidtschool

Lid Medezeggenschapsraad

 

Het is van belang dat ieder kind met plezier naar school komt. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen manier en tempo. Als intern begeleider mag ik met de leerkrachten meedenken wat er nodig is om een kind optimaal te laten ontwikkelen en een fijne schooltijd te bezorgen. 

 

 

Quirine Wubben

Intern begeleider groepen 4, 4b, 5 t/m 8

(ma, di, do & vr)

Annie M.G. Schmidtschool

 

 

Ieder kind moet zich prettig voelen op onze school, zodat het goed tot leren kan komen. Dat is mijn doel als intern begeleider van de bovenbouwklassen. In mijn functie heb ik de mooie taak om samen met de leerkracht van uw kind erover te mogen nadenken hoe we ervoor kunnen zorgen om uw kind een fijne tijd op onze school te kunnen bieden. Wanneer er -buiten de geboden basiszorg- extra ondersteuning gebruikt kan worden door kinderen uit de bovenbouwklassen, mag ik met de leerkracht meedenken in of en hoe wij dat op onze school kunnen organiseren. En wanneer het haast tijd is om de overstap te maken naar het voortgezet onderwijs, denk ik ook daarbij mee; welk advies is passend en welke school is mogelijk passend? In samenwerking met u als ouder of verzorger, proberen we de schooltijd van uw kind op deze manier passend en fijn te maken! 

 

 

 

 

Kim van den Boogert

Coach (startende) leerkrachten van onze beide locaties (ma t/m do)

Coördinator werkgroep burgerschap

De basisschooltijd moet voor een kind een periode zijn waarin verwondering, uitdaging en vertrouwen een grote rol spelen. Als leerkracht, kindercoach en interne coach op onze school vind ik het belangrijk dat iedereen gezien en gehoord wordt en je vanuit je kwaliteiten gaat bouwen aan je vaardigheden.

 

In de klas ben ik bezig met lesgeven volgens de EDI methodiek. Creativiteit, muzikaliteit, bewegend leren, samenwerken en eigenaarschap bij de leerling bevorderen ervaar ik als belangrijke onderdelen van het lesgeven.

 

Vanuit mijn rol als coach kijk ik bij collega's en kinderen waar hun kracht ligt, en van daaruit werken we aan de uitdagingen die er liggen. Het is een feestje om op deze school te mogen werken. We hebben een fijn team, betrokken ouders en als belangrijkste, fantastische kinderen!

 

 

 

Daisy Toet

Financiële administratie

Event manager

locatie Van Hoornbeekstraat (ma & woe)

locatie Jacob de Graefflaan (di & do)

info@amgschmidtschool.nl

070-345 12 56

 

Janny Teeuwisse

Leerlingadministratie

locatie Van Hoornbeekstraat (di en vr)

locatie Jacob de Graefflaan (ma, woe & do)

info@amgschmidtschool.nl

070-345 12 56

 

Younas Bojada

Conciërge

locatie Van Hoornbeekstraat (ma en do)

locatie Jacob de Graefflaan (di, woe en vr)

info@amgschmidtschool.nl

070-345 12 56

 

Gijs van der Stel

Leerkracht Bewegingsonderwijs groepen 3 t/m 8 (ma en do)

locatie Jacob de Graefflaan

Coördinator werkgroep sport en bewegingsonderwijs

Het geven van de lessen bewegingsonderwijs heb ik altijd als een prachtig vak ervaren. Vooral omdat het jonge kind een enorme ontwikkeling doormaakt op motorisch en sociaal emotioneel gebied en jij als leerkracht het kind hier in kan ondersteunen. Er gaat niets boven een leerling die vol zelfvertrouwen, alleen of samen, en met plezier aan het bewegen is in een veilig schoolomgeving. Kinderen in beweging de kansen bieden om het gevoel van verbondenheid en competentie te ervaren en hun eigen keuzes te laten maken blijft een erg waardevol aandeel waar ik als docent aan kan bijdragen.

 

 

 

Julia Marsman

Leerkracht Bewegingsonderwijs groep 1/2 Pluk, groep 4a en groep 4b (do)

locaties Van Hoornbeekstraat en Jacob de Graefflaan

 

Leerkracht Bewegingsonderwijs groepen 3 t/m 8 (di en vr)

locatie Van Hoornbeekstraat

 

In mijn lessen bewegingsonderwijs staan plezier in bewegen, motorisch en sociaal ontwikkelen op eigen tempo en niveau centraal. Kinderen kunnen in een veilig pedagogisch klimaat (samen) ontdekken, leren en zichzelf ontwikkelen. Hierbij vind ik het belangrijk dat de kinderen zich verbonden voelen tijdens de gymles. Dat ze zich verbonden voelen met elkaar en ook met mij. Verder vind ik het belangrijk dat de kinderen zich competent voelen, ze leren vertrouwen te krijgen in hun eigen bewegingen en kunnen op hun eigen niveau leren bewegen. Het laatste belangrijke aspect in mijn lessen is autonomie, de kinderen kunnen en mogen eigen keuzes maken. 

Als gymdocent vind ik het erg waardevol dat ik een rol kan spelen in het plezier in bewegen en de motorisch en sociaal ontwikkeling van de kinderen. Met als doel een leven lang met plezier bewegen.

 

  

Silvana van Soelen

Leerkracht Bewegingsonderwijs groepen 1/2 en 3 (di en woe)

locatie Jacob de Graefflaan

 

Leerkracht Bewegingsonderwijs groepen 1/2 (woe en do)

locatie Van Hoornbeekstraat

 

 

Wat bij mij voorop staat is het beweegplezier. Door aan te sluiten op de belevingswereld van kinderen in een veilige leeromgeving probeer ik elk kind intrinsiek te motiveren. Op deze manier probeer ik kinderen zowel motorische als sociale vaardigheden aan te leren tijdens de gymlessen. Het is niet belangrijk hoe goed je ergens in bent als er maar plezier wordt beleefd tijdens het leerproces. Ik vind het geweldig om bij te dragen aan het aanleren van (nieuwe) vaardigheden waar we samen met plezier naartoe werken.

 

 

Neslihan Tunc

Leerkrachtondersteuner

locatie Van Hoornbeekstraat

locatie Jacob de Graefflaan 

 

 

 

 

Romy Roeleveld

Leerkrachtondersteuner (di)

Leerkracht groep 5a (tot voorjaarsvakantie)(ma)

locatie Van Hoornbeekstraat

locatie Jacob de Graefflaan 

Met mijn functie ben ik breed inzetbaar waardoor mijn werk gedifferentieerd is. Van kleuters die puur en nieuwsgierig zijn, een warm welkom bieden tot aan het begeleiden van pubers in groep 8 die belangrijke keuzes moeten maken. Ieder kind is uniek, het ondersteunen van al deze kinderen met verschillende ontwikkelingsniveaus geeft mij energie! 

 

 

 

Brenda Sterk

Leerkracht groep 1/2 Ibbeltje (vrij)

locatie Van Hoornbeekstraat

 

"Begin de dag met een dansje, begin de dag met een lach......”. Iedere ochtend starten we met het zingen van dit lied.Leren is natuurlijk belangrijk, maar voorop staat altijd dat de kinderen zich fijn in de klas moeten voelen. Vertrouwen hebben in zichzelf en in elkaar.Kleuters ontwikkelen zich door te experimenteren en te ervaren. Niets is fout, we zijn op school om te leren en fouten mag je maken.

 

 

 

Leslie

Leerkracht groep 1/2 Ibbeltje (ma t/m do)

locatie Van Hoornbeekstraat

 

Een ding staat voor mij altijd voorop en dat is dat ieder kind zich goed voelt op school. Van proberen kun je leren en blijf vertrouwen houden. Dan volgt de rest vanzelf. Ik gebruik graag mijn creativiteit om verschillende doelen te verwerken in de spelhoeken. Maar ik laat me ook graag inspireren door de initiatieven van de kinderen. Van takjes of blaadjes vinden op het schoolplein om ze vervolgens te onderzoeken, tellen, sorteren of knutselen tot een belevenis in het weekend. Zoveel nieuwsgierige momenten om als leerkracht op in te spelen waarbij er een leerzame les ontstaat. Deze betrokkenheid geeft mij iedere dag weer veel energie en plezier! 

 

 

 

Merel van Delft

Leerkracht groep 1/2 Aagje (ma t/m vr)

locatie Van Hoornbeekstraat

Het volledig thematisch werken is wat ik zo leuk vind aan het kleuteronderwijs. We werken binnen de leefwereld van de kinderen, waardoor zij spelenderwijs zoveel kunnen leren! De creatieve denkwijze van de kinderen inspireert mij en geeft mij energie. In de klas vind ik het belangrijk dat er een positieve en veilige sfeer is.  

 

 

 

 

Mariëlle Bruin

Leerkracht groep 1/2 Floddertje (ma, do & vr)

Locatie Van Hoornbeekstraat

Voor iedereen is het spannend om de eerste keer naar school te gaan, maar hoe fijn is het om je welkom te voelen en het gevoel te hebben dat je jezelf mag zijn. Spelenderwijs leren kleuters veel. Door samen te ontdekken, samen fouten te maken, samen te proberen kunnen wij van én met elkaar leren!


 

 

 

 

Monique van Eck

Leerkracht groep 1/2 Floddertje (di & woe)

locatie Van Hoornbeekstraat

Leerkracht groep 1/2 Otje (ma)

Locatie Jacob de Graefflaan

Al 40 jaar werk ik met plezier in het onderwijs, waarvan de laatste 16 jaar op de Annie MG Schmidtschool. Ik wil dat kinderen het fijn hebben in de klas, want dat helpt hen beter te leren. Rust en regelmaat vind ik belangrijk voor goed onderwijs. Dit geeft niet alleen houvast, maar ook ruimte om te groeien. 

 

Humor is belangrijk in mijn klas. Leren is leuk en een goede, ontspannen en rustige sfeer motiveert de leerlingen. Met een positieve aanpak wil ik nieuwsgierigheid en enthousiasme aanmoedigen in deze belangrijke en o zo leuke jaren. 

 

 

 

 

Julia van Leeuwen

Leerkracht groep 1/2 Abeltje (ma, di, do & vr)

locatie Jacob de Graefflaan

In mijn visie op het basisonderwijs is het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt, ongeacht wie je bent. Elk kind, met verschillende achtergronden en talenten, moet de kans krijgen om te groeien. Ook vind ik het belangrijk om naar elk kind apart te kijken. Ieder kind is anders en heeft andere dingen nodig om te leren. Daarom kijken wij naar wat elk individu nodig heeft en zorgen we ervoor dat ieder zich goed kan ontwikkelen. Het gaat er niet alleen om dat kinderen samen leren, maar ook dat ze leren omgaan met de verschillen tussen elkaar. Zo worden ze goed voorbereid op de wereld buiten school, waarin samenwerken en respect voor anderen heel belangrijk zijn.

 

 

 

Demi van der Hoeven

Leerkracht groep 1/2 Otje (di t/m vr)

locatie Jacob de Graefflaan

In mijn visie is de school een plek waar kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen, en waar ze zichzelf kunnen zijn. Als leerkracht streef ik ernaar om een prettige en stimulerende leeromgeving te creëren, waar kleuters spelenderwijs kunnen ontdekken en leren. Mijn doel is om elk kind zich welkom te laten voelen, zodat ze met plezier naar school komen. In onze klas hoort iedereen erbij en kunnen we dagelijks met elkaar én van elkaar leren.

 

 

 

Debby Bax

Leerkracht groep 1/2 Janneke (ma t/m woe)

locatie Jacob de Graefflaan

Spel is voor jonge kinderen de belangrijkste manier om te  ontwikkelen. Tijdens spel worden allerlei processen in gang gezet die nodig zijn voor de groei en ontwikkeling van een jong kind. Kleuters leren al spelend de wereld om hen heen kennen.

 

De school moet een plek zijn waar je je veilig voelt en waar je jezelf mag zijn. Binnen deze veiligheid

mag je groeien op jou manier.  Tel daarbij op dat je  zelfvertrouwen kweekt, vrienden maakt, leert delen en samenwerken, fouten mag maken en nog heel veel meer leert. 

 

 

 

Samantha

Leerkracht groep 1/2 Janneke (do & vr)

locatie Jacob de Graefflaan

 

 

 

Lotte Witty

Leerkracht groep 1/2 Janneke (do & vr)

locatie Jacob de Graefflaan

 

 

 

 

 

Mick de Raaf

Leerkracht groep 1/2 Pluk (ma t/m vr)

Vertrouwenspersoon 

locatie Jacob de Graefflaan

 

Op nummer 1 staat bij mij het schoolplezier van de kinderen. Pas als er schoolplezier is kunnen kinderen tot leren komen. Door jezelf te zijn als leerkracht en hier elementen van terug te laten komen in de klas kan je de kinderen helpen bij het ontwikkelen van dat schoolplezier.

Wat ik bij kinderen wil zien is het moment dat zij iets door krijgen je ziet aan hun gezichten "aha! nu snap ik het!" Dat geeft een fantastisch gevoel en daarom ben ik leerkracht. 

Verder vind ik het belangrijk dat er bij de kleuters wordt voldaan aan de basisbehoeften vanuit het kind.

 

 

 

Kamlawatie Lachman

Leerkracht groep 1/2 Jip (ma t/m vr)

locatie Jacob de Graefflaan

Coördinator werkgroep NT2 (Nederlands als tweede taal)

Mijn visie is dat kleuters het beste leren door veel samen te spelen. Zij leren op die manier de wereld om zich heen te ontdekken en leren veel vaardigheden die zij straks nodig hebben als wereldburger. Door veel met elkaar in gesprek te gaan kunnen zij elkaar waarderen en samen opzoek gaan naar oplossingen. Op de Annie M. G. Schmidtschool staat het kind centraal. Zij zijn eigenaar van hun eigen leerproces. Het leren gebeurt spelenderwijs.

 

 

 

Tsipora Francl

Leerkracht groep 1/2 Abeltje (woe)

locatie Jacob de Graefflaan

Leerkracht NT2 op onze beide locaties

Bij ons op de Annie MG Schmidtschool zitten veel Nederlandse leerlingen, maar ook steeds meer leerlingen die uit het buitenland komen (expat kinderen) en kinderen van gemengde huwelijken.

Met andere woorden meertalige kinderen.

Wat voor hun heel belangrijk is, dat zij zich thuis voelen bij ons op school.

Omdat wij met thematisch onderwijs(TOOL) werken, gebruiken wij veel afbeeldingen en

woordvelden in de groepen, zodat zij begrijpen waar het thema over gaat en zij ook zelf hierover kunnen mee praten. We proberen door middel van woordkaarten en beweging (TPR) bv :loop naar de deur, doe de deur open

Als we assistenten of leerkrachten (NT2) beschikbaar hebben krijgen deze leerlingen extra les in kleine groepjes om zich de taal eigen te maken.

 

 

 

Annemarie Best

Leerkracht groep 1/2 Abeltje (ma t/m vr)

locatie Jacob de Graefflaan

Coördinator stagiaires onderwijsassistenten/pabo

Van harte welkom bij de A.M.G. Schmidtschool! Mijn naam is Annemarie en ik ben de afgelopen jaren werkzaam in de onderbouw, bij groep Abeltje. Het kind centraal stellen in mijn onderwijs, dat is wat mij dagelijks inspiratie geeft om te onderwijzen. Ik werk doelgericht aan hun ontwikkeling, waarbij ik voortdurend aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Daarnaast zijn de motoriek en de cognitieve ontwikkeling ook twee belangrijke peilers. We werken op onze school met thematisch en onderzoekend leren, waarbij de kinderen dagelijks ruimte hebben om te knutselen of bij de thematafel aan de slag te gaan met uitdagende opdrachten. Daarnaast draag ik er zorg voor, dat uw kind vanuit groep 2 met vertrouwen de stap kan zetten naar groep 3.

 

 

 

 

Christiane van Duijvenvoorde

Leerkracht groep 3 (ma t/m woe)

Vertrouwenspersoon

locatie Van Hoornbeekstraat

Mijn naam is Christiane van Duijvenvoorde en ik werk al zeven jaar op de Annie. Ik werk het liefste met het jonge kind en kan zo genieten van hun fantasie, aanhankelijkheid, humor en eerlijkheid. Elke dag is anders omdat je met zoveel verschillende mensjes werkt. Elke dag is voor mij een feestje! 

 

 

 

 

Hieke Withaar

Leerkracht groep 3 (do & vr)

locatie Van Hoornbeekstraat

School moet een omgeving zijn waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarbij gaat het om het tot zich nemen van kennis, het ontwikkelen van vaardigheden en het groeien op sociaal emotioneel gebied. Een goed pedagogisch klimaat in de klas is daarbij voorwaardelijk. De klas moet een plek zijn waar kinderen zichzelf kunnen zijn en zich gehoord, gezien en geaccepteerd voelen door zowel de leerkracht als de medeleerlingen.

Daarom investeer ik veel in een prettige (werk)sfeer, stimuleer in samenwerking en zorg ik voor voorspelbaarheid door vaste regels en routines. Tijdens de lessen probeer ik ook zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen.

Tot slot: Ondanks dat ik veel tijd met de kinderen doorbreng ben ik mij er van bewust dat ouders hun kind het beste kennen. Ik zie ouders dan ook als zeer waardevolle partners en daarom vind ik een goede ouder-leerkracht-relatie van groot belang.

 

 

 

Christa Siepe

Leerkracht groep 3b (di t/m vr)

locatie Jacob de Graefflaan

Coördinator werkgroep taal

Coördinator schoolbibliotheek

Al 20 jaar met veel plezier op de Annie M.G. Schmidtschool, waarvan de meeste jaren in groep 3.

Ik wil ervoor zorgen dat kinderen met plezier naar school gaan en zich prettig en veilig voelen bij mij in de groep. School moet een plek zijn om zelfvertrouwen op te doen, een plek om je eigen talenten te ontdekken en je optimaal te ontwikkelen. Ik geniet van de momenten dat ik kinderen zie groeien in hun eigen ontwikkeling. Om kinderen hier goed in te kunnen begeleiden vind ik het contact met ouders erg belangrijk. 

 

 

 

 

Anne Nieland

Leerkracht groep 3b (ma)

Leerkracht groep 3a (di & woe)

locatie Jacob de Graefflaan

 

Elke dag is anders, dat maakt het onderwijs zo leuk! Ik vind het belangrijk dat alle kinderen met plezier naar school gaan.Voor kinderen moet school een veilig haven zijn, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Elk kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen tempo.Door het creëren van plezier in het leren en het fijn voelen in de klas geef je elk kind een goede leerbasis.

 

 

 

 

Gijs van Schaik

Leerkracht groep 4 (ma t/m vr)

locatie Van Hoornbeekstraat

Coördinator werkgroep rekenen

Leren verleer je nooit. De kinderen leren van/met mij en elkaar. Andersom leer ik ook van de kinderen en van mijn collega’s. Ontwikkelingen gebeuren (on)bewust en zowel individueel als gezamenlijk. De waardering en het enthousiasme van de kinderen versterkt de extrinsieke motivatie en is een mooie aanvulling op de intrinsieke motivatie.

 

Ik streef ernaar om zo goed mogelijk onderwijs aan te bieden door humor, impulsiviteit, rustmomenten, werkvormen en interactie goed te balanceren en aan te passen op het leerdoel. Het is elke dag weer een feestje om voor de klas te staan. De slingers hoef ik niet zelf op te hangen want die komen 's ochtends een voor een de klas in gelopen!

 

 

 

Maryse Ramselaar

Leerkracht (ma)

Leerkracht groep 4a (di)

Leerkracht groep 6b (woe)

locatie Jacob de Graefflaan

Nieuwe dingen leren in een veilige, uitdagende leeromgeving. Een klas waar kinderen gezien worden, zichzelf mogen zijn en op eigen niveau talenten kunnen ontdekken. Ik wil voor iedere leerling hierin positief en stimulerend bijdragen en begeleiden. Samenwerking met ouders en collega’s is daarbij onmisbaar. Met plezier naar school gaan en een optimale ontwikkeling: dat is waar ik mij iedere dag graag voor inzet. ‘Kijk eens wat ik kan’, ‘nu snap ik het wel’ of ‘dat wil ik zelf doen’ geven mij steeds weer voldoening.

 

 

 

Mees Visser

Leerkracht groep 4b (ma, woe, do & vr)

locatie Jacob de Graefflaan

Het creëren van een veilige leeromgeving, het benadrukken van het 'waarom' van leren, het voeden van nieuwsgierigheid en het bevorderen van eigenaarschap is essentieel voor goed onderwijs. Door deze principes te omarmen, kunnen we niet alleen kennis overdragen, maar ook de basis leggen voor levenslang leren en het ontketenen van het volledige potentieel van elke leerling.

 

 

Lisette van den Broek

Leerkracht groep 5 (ma, di, do & vr)

locatie Van Hoornbeekstraat

Ik werk al meerdere jaren met veel plezier in groep 5. Ieder kind is belangrijk en mag zichzelf zijn. Dat bereiken wij in de klas door met elkaar en van elkaar te leren. Met het brengen van rust, structuur, humor en vertrouwen wil ik ervoor zorgen dat ieder kind met plezier naar school gaat.


 

 

Iris Wieser

Leerkracht groep 5 (woe)

locatie Van Hoornbeekstraat

Leerkracht groep 5b (di & vr)

Bij de Annie MG Schmidtschool werk ik nu 6 jaar. Ik ga met heel veel plezier  

naar mijn werk. Elke dag is anders en de leerlingen maken dit werk zo leuk. 

Ik zorg graag voor een veilig klimaat in de klas, een kind moet zichzelf kunnen zijn.  

We kunnen lachen, praten en ook goed werken. Ze leren rekening houden met elkaar.  

Zo help ik ze steeds een stapje verder.  

Werken in het onderwijs is een uitdaging, prachtig werk en ik ben blij dat ik dit mag doen. 

 

 

 

Nikky Kalwij

Leerkracht groep 5a (ma t/m vr)

locatie Jacob de Graefflaan

Bij mij in de klas wil ik een plek creëren waarin elk kind zich gezien en gehoord voelt. Met de ervaring die ik heb vind ik het belangrijk dat er tijd is voor het opbouwen van een band, humor, begrip en individuele aandacht. Op die manier hoop ik dat kinderen met veel plezier naar school komen. Leren moet leuk zijn! 

Daarnaast wil ik dat kinderen zich ook ontwikkelen op sociaal emotioneel vlak, zelfredzaamheid en maak kinderen zelf verantwoordelijk voor hun leren. Hiermee wil ik dat ze aan het eind van hun basisschoolperiode als zelfstandig en betrokken kinderen doorgaan naar hun volgende avontuur. 

 

 

 

Pierre

Leerkracht groep 5b (ma, woe & do)

locatie Jacob de Graefflaan

 

 

 

 

Emma de Bruin

Leerkracht groep 6 (ma, do & vr)

locatie Van Hoornbeekstraat

Ruim 8 jaar werk ik al met veel plezier op de Annie. De afgelopen jaren voornamelijk in de middenbouw. Ik vind het belangrijk dat Kinderen met plezier naar school komen. Een veilige omgeving, waarin de kinderen zich gezien en gehoord voelen, fouten maken niet erg is (hier leer je van) en ze ontdekken waar hun eigen krachten liggen.


 

 

 

 

Stephanie Kervezee

Leerkracht groep 6 (di & woe)

Locatie Van Hoornbeekstraat

Levelwerk groepen 5 en 6 van onze beide locaties (ma & do)

 

 

Een veilige omgeving creëren voor alle kinderen op school. Een kind komt het best tot leren en zichzelf ontwikkelen als zij zich prettig en vertrouwd voelen.Kinderen leren om op zichzelf te vertrouwen, hen eigenaar maken van hun eigen leerproces en ze laten ervaren, als je echt wilt en doorzet je alles kunt bereiken wat je zou willen. Fouten maken mag, alleen daar kun je echt van leren.

 

Ieder kind is uniek!

 

 

 

 

Maureen Berkhout

Leerkracht groep 6a (ma t/m vr)

locatie Jacob de Graefflaan

Lid Medezeggenschapsraad

Uitgaan van talenten van kinderen en het stimuleren van hun kracht, zonder zweverig te worden, zorgen ervoor dat kinderen veerkrachtiger zijn en een gezond zelfbeeld ontwikkelen met een fijne dosis zelfvertrouwen. 

 

 

 

 

Serge de Lucia

Leerkracht groep 6b (ma, di, do & vr)

locatie Jacob de Graefflaan

 

Alle kinderen zijn anders, dat is wat dit werk ook zo leuk maakt. Het bieden van een veilige en vertrouwde leeromgeving is voor alle kinderen belangrijk, ongeacht onderlinge verschillen. Alleen in een veilige leeromgeving komen kinderen tot leren. Dat is voor mij een van de belangrijkste uitgangspunten van het onderwijs, daar zet ik veel op in.

School moet natuurlijk leerzaam zijn, maar ook leuk. De kunst is om daar een goede en gezonde balans in te vinden. Een afwisseling tussen persoonlijke aandacht en zelfstandigheid of verantwoordelijkheid is daarbij een belangrijk onderdeel.


 

 

 

 

 

Annemarie Boerman

Leraarondersteuner, aankomend zij-instromer

in groep 7 (ma t/m woe)

locatie Van Hoornbeekstraat

Na een carrière van 25 jaar in respectievelijk de consultancy en Human Resources, heb ik in 2023 besloten de overstap naar het onderwijs te maken. Ik ben de onderwijswereld nog volop aan het ontdekken en daarmee ook nog mijn visie aan het ontwikkelen.

Wat ik wel al kan zeggen is dit. Als ik mezelf in een woord zou moeten omschrijven dan is het ontwikkelingsgericht. Ik geloof dat leren en je blijven ontwikkelen leuk is. Dat de basisbehoefte van ieder mens is om gehoord / gezien te worden en ergens bij te horen. En dat kinderen een spiegel vormen.

Van mijn omgeving hoor ik dat de lichtjes in mijn ogen aangaan als ik vertel over wat ik met de leerlingen meemaak. En van collega’s krijg ik terug dat ik dingen en de kinderen en wat er nodig is scherp zie. Ik kijk er naar uit om (verder) te ontdekken wie Juf Annemarie is.


 

 

 

Pascal van Vliet

Leerkracht groep 7 (ma, di, do & vr)

locatie Jacob de Graefflaan

Ik vind onderwijs geven aan kinderen een heel mooi en afwisselend beroep. Er zijn momenten van verdriet, boosheid, frustratie, plezier, vriendschap, succes, groei en ervoor elkaar zijn. Je leert kinderen in zo’n jaar echt kennen en bouwt een band met ze op. Voor mij is het belangrijk dat een kind zich veilig voelt in de klas en kan leren. Dat is soms niet makkelijk met een groep van 30 kinderen met zoveel verschillende persoonlijkheden. Elk jaar is het weer een uitdaging om dit zo goed mogelijk te doen. Als het dan lukt, geeft dit veel voldoening.

 

 

 

Marieke Scholten

Leerkracht groep 7 (woe)

Leerkracht groep 4b (di)

locatie Jacob de Graefflaan

Het onderwijs is voor mij nog een relatief nieuw terrein. Ruim twee jaar geleden ben ik gestart met de flexibele deeltijd pabo en mijn werk op de Annie M.G. Schmidtschool. Met veel plezier ben ik aan deze nieuwe uitdaging begonnen, ik heb er absoluut geen spijt van.

Ik vind het mooi om vanuit mijn onderwijsrol een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de kinderen, hen te motiveren en ondersteunen om het beste uit zichzelf te halen. Dat gaat alleen als er een prettige leeromgeving is, waarin fouten gemaakt mogen worden en ook ruimte is voor ontspanning. Als kinderen met plezier naar school gaan en er een fijne en leerzame dag hebben, dan ga ik ook met een positief gevoel naar huis.


 

 

 

Robert Toet

Leerkracht groep 8 (ma t/m vr)

locatie Van Hoornbeekstraat

Coördinator werkgroep burgerschap

Lid Medezeggenschapsraad

Ik ben ontzettend blij dat ik bij de Annie M.G. Schmidtschool werk, in een enthousiast team met maar één doel: het beste uit de kinderen halen. Kinderen die met veel plezier naar school komen, geven mij, maar ook zichzelf, de energie om zich optimaal te ontwikkelen; zowel op cognitief gebied, als op sociaal-emotioneel gebied. In mijn overtuiging op het onderwijs ligt de prioriteit bij het creëren van een veilige en vertrouwde leeromgeving, waarin de leerlingen zich maximaal kunnen vormen tot medemens van de moderne samenleving. Als bovenbouwleerkracht zie ik de kinderen uitgroeien tot participanten van onze samenleving.

 

 

 

 

Karin Merckens

Leerkracht groep 8a (ma t/m woe)

locatie Jacob de Graefflaan

Coördinator werkgroep TOOL (Thematisch onderzoekend en ontdekkend leren)

Levelwerk groepen 7 en 8 van onze beide locaties (do & vr)

Lid Medezeggenschapsraad

 

 

 

 

 

 

Madelon de Wit

Leerkracht groep 8a (do en vr)

locatie Jacob de Graefflaan

 

Kennis opdoen is de basis van naar school gaan. Een inkopper. Maar kennis beperkt zich niet tot rekenen, taal, spelling en wereldoriëntatie. Sterker nog: ik vind dat leren over jezelf, je kwaliteiten, je sociale vaardigheden, je zelfvertrouwen en je wereldbeeld ontwikkelen, en dat alles toepassen, elke dag, binnen en buiten de klas, de belangrijkste speerpunten zijn tijdens de jaren op de basisschool. Zodat elk kind met een open blik, en stevig in de schoenen staand, de volgende stap kan maken naar het voortgezet onderwijs.Dat ik de kinderen hierbij mag helpen en sturen met aandacht en humor, het bieden van een veilige klas waar ruimte is voor alle vragen en antwoorden, en waar kinderen met plezier kunnen werken en leren, is een roeping waar ik graag gehoor aan geef - na jaren als communicatieadviseur gewerkt te hebben - elke dag weer!

 

 

 

 

Olga Verlee

Leerkracht groep 8b (ma t/m vr)

locatie Jacob de Graefflaan

 

In groep 8 moeten de kinderen hard werken, maar moet er ook lol gemaakt kunnen worden. Langzaam wordt er steeds meer verwacht van eigen initiatief en zelfstandigheid om de overgang naar het VO niet al te zwaar te maken. We leren uit de 'boeken', maar ook van elkaar. We discussiëren over de oplossing van een som, maar ook over maatschappelijke zaken. Het is mooi om te zien hoe de kinderen zich in dit laatste jaar op de basisschool ontwikkelen en hoe ze veranderen van kind naar jongvolwassene.