Te laat op school

Komt uw kind te laat, dan verwachten wij dat u daar de leerkracht uitleg over geeft. Verder hanteren wij de 4, 8, 12 regeling in samenwerking met de leerplicht.


1) Als een kind 4x te laat is gaat er vanuit de school een brief richting ouders.


2) Bij 8x te laat volgt er een gesprek met de ouders van het kind op school.


3) Bij 12x te laat wordt dit gemeld aan de leerplicht en worden de ouders/verzorgers opgeroepen voor een gesprek met de leerplichtambtenaar.