Locatie JDG

Stichting Vrienden van de Annie M.G. Schmidtschool locatie JdG

 

De Stichting Vrienden van de Annie M.G. Schmidtschool heeft als doel projecten en voorzieningen mogelijk maken die niet vanuit het schoolbudget betaald kunnen of mogen worden. Afgelopen jaren heeft de stichting bijvoorbeeld het pannaveldje mogelijk gemaakt. Maar ieder jaar ontvangt school ook een donatie voor de bibliotheek en voor onderhoud van het schoolplein. Dit wordt gedaan door financiële middelen of bijdragen ‘in natura’ te werven onder ouders en sponsoren van de stichting. De Stichting wil bijdragen aan een fijne schooltijd voor onze kinderen.

 

De stichting hanteert de volgende criteria voor het wel of niet ter beschikking stellen van middelen c.q. het ondersteunen van initiatieven:
– Blijvend karakter;
– (uiteindelijk) Profijt voor alle leerlingen;
– Het aangeschafte wordt op school benut / blijft op de school;
– Het aangeschafte draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen;
– Het aangeschafte maakt het onderwijs interessanter of vult het onderwijs aan.

 

Activiteiten en financiële middelen van de Stichting zijn uitdrukkelijk gescheiden van die van de Ouderraad. De Ouderraad verwerft zelf financiële middelen onder de ouders door middel van de vrijwillige ouderbijdrage voor de activiteiten die de Ouderraad zelf financiert, zoals het Sinterklaas- en Zomerfeest.

 

Via de Lispeltuut houdt de stichting ouders en andere geïnteresseerden op de hoogte van de activiteiten van de Stichting en van welke initiatieven door de Stichting gesteund worden.

 

 

Bestuur en actieve leden

Joris Jan Goos voorzitter Vader van Roderick (groep 4B) en Roderick (groep 1/2C)
Daan van Dooren penningmeester Vader van Kees (groep 5) en Kathelijn (groep 3)
Christel Rongen actief lid Moeder van Julius (groep 4A)
Janine van de Hilst actief lid Moeder van Martijn (groep 5), Hugo en Evi (beide groep 3)
De Stichting is te bereiken via info@amgschmidtschool.nl 

 

De komende periode zal voor de stichting in het teken staan van het schoolplein zat bij de nieuwe school komt alsmede het stimuleren van de vaardigheden van de 21st eeuw.

 

Uiteraard doet de stichting niets zonder goed overleg met de school en daarom is het plan in overleg met de school tot stand gekomen.

 

Om die ambitie waar te maken hebben we jullie giften hard nodig. Steun je ons plan? Schroom niet en vul het incassoformulier in of maak je donatie over op rekeningnummer NL17INGB0001361109. De meeste donaties bedragen tussen de 50 en 75 euro per kind per jaar, maar we zijn blij met alles.