Medezeggenschapsraad

Wat doet de MR?
De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad (die bestaat uit een ouder- en leerkrachtenvertegenwoordiging) heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, overleg met de directie. 

Dit overleg gaat bijvoorbeeld over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, huiswerkbeleid, de ouderbijdrage, veiligheid of schooltijden.
Over sommige onderwerpen adviseert de MR het bestuur en er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de Wet Medezeggenschap op Scholen vastgelegd.
De zaken die besproken worden tijdens de vergaderingen worden vastgelegd in de notulen. Deze kunt u lezen op de website van onze school. De vergaderingen zijn openbaar, u bent welkom om een vergadering bij te wonen. In de jaarplanning van de MR staat wanneer de vergaderdata zijn, met daarin de vooraf geplande agendapunten. We vragen u wel om u van te voren aan te melden via onderstaand e-mail adres.

 

Onze school kent een centrale MR voor de beide locaties. De verhouding tussen ouders en teamleden moet gelijk zijn. Op onze school bestaat de MR uit 10 leden, 5 ouders, 5 teamleden. De leden worden aangesteld voor 3 jaar en kunnen herkozen worden.

 

Contact

Heeft u beleidszaken die u graag aan de MR wilt voorleggen? Dan kunt u ons aanspreken of u kunt een e-mail sturen naar MR@amgschmidtschool.nl.

 

De data dat de MR bijeenkomt in 2023-2024 zijn:

 

 • 12 december 2023
 • 24 januari 2024
 • 7 maart 2024
 • 17 april 2024
 • 22 mei 2024
 • 20 juni 2024

 

De verdeling van leerkrachten en ouders in schooljaar 2023-2024 Oudergeleding VHb: 

 • Christine van Leeuwen - Ouder groep 5
 • Marije Blaasse - Ouder groep 6 en 7

Oudergeleding JdG: 

 • Ratih (secretaris) - Ouder groep 5
 • Ben van de Pavert (voorzitter)- Ouder groep 4
 • Jantien Huitink (notulist) - Ouder groep 2 en 6

 Personeelsgeleding: 

 • Maureen Berkhout
 • Robert Toet
 • Daniëlle van der Steen
 • Ellen de Boer

 Notulen overzicht schooljaar 2022-2023

Notulen van de vergadering van 08 september 2022

 

Notulen van de vergadering van  19 oktober 2022

 

Notulen van de vergadering van 08 december 2022

 

Notulen van de vergadering van 25 januari 2023

 

Notulen van de vergadering van 30 maart 2023

 

Notulen van de vergadering van 9 mei 2023

 

 Notulen van de vergadering van 15 juni 2023

 Notulen overzicht schooljaar 2023-2024

 Notulen van de vergadering van 03 oktober 2023

 

Notulen van de vergadering van 01 november 2023

 

Notulen van de vergadering van 12 december 2023