Klachtenregeling

Klachtenregeling van de Annie M.G. Schmidtschool

 

Het kan gebeuren dat u als ouder klachten heeft over onze school. Is dat het geval, laat het dan zo snel mogelijk weten aan de direct betrokkene(n). In de meeste gevallen zal dat de leerkracht zijn. Die zal in de regel een afspraak met u maken om de klacht te bespreken, desgewenst in aanwezigheid van de Interne Begeleider. Als dit gesprek niet het gewenste resultaat heeft, kunt u een afspraak maken voor een gesprek met de directie. Alle partijen zijn hierbij aanwezig. Ons uitgangspunt is altijd om klachten serieus te nemen en zo snel mogelijk en naar wederzijdse tevredenheid af te handelen.

 

 

Klachtenregeling van De Haagse Scholen

 

Als uw klacht volgens u niet afdoende door onze school afgehandeld is of kan worden, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het College van Bestuur.
De centrale vertrouwenspersonen van De Haagse Scholen zijn:

 

 

De Haagse Scholen is aangesloten bij de Landelijke Klachten Commissie/Onderwijsgeschillen. De adresgegevens zijn: Postbus 85191, 3508 AD Utrecht, telefoon 030-2809590.