Ouders

Als school hechten wij veel waarde aan een goed oudercontact. Wij vinden wederzijdsvertrouwen en respect heel belangrijk. We werken vanuit respect voor elkaar in een omgeving waar het leerproces van onze kinderen centraal staat. En de driehoek KIND-OUDER/(mede)OPVOEDER-SCHOOL staat voor afstemming en overleg tussen alle partijen die zich bezighouden met de zorg van een kind.

Door ouderavonden, informatieavonden, inloopmomenten, nieuwsbrieven: Annies nieuws en Lispeltuut, rapporten en oudergesprekken proberen wij ouders zo goed als mogelijk te informeren.

Daarnaast stellen wij de mening van ouders erg op prijs. Op verschillende manieren kunnen ouders hun mening formeel en informeel kenbaar maken, b.v. via de MR, ouderavonden of door een gesprek te voeren met de leerkracht of directeur.

Verder stellen wij ouderhulp zeer op prijs. We vinden het belangrijk om activiteiten te organiserten voor de kinderen ene kunnen daar hulp van ouders vaak goed bij gebruiken. Sterker nog, sommige activiteiten kunnen zelfs niet zonder ouderhulp!

De leerkrachten vragen uw hulp bij de ondersteuning van het onderwijsaanbod, de ouderraad (OR) zorgt in samenwerking met de event-manager en leerkrachten voor de organisatiee van allerlei gezellige activiteiten als Sint, Kerst, schoolreis, enz.