Stappenplan Voortgezet Onderwijs

De leerkrachten van groep 7 wordt gevraagd , in overleg met IB, een voorlopig advies te geven na de M7 toetsen. In groep 8 wordt er een definitief advies gegeven. Het advies wordt gevormd door een combinatie van leerling kenmerken (denk aan werkhouding, inzet, huiswerkgedrag e.d.) en toetsresultaten (methode, CITO en eindtoets).

Klik op de volgende link voor de tabel met alle te volgen stappen: Procedure eindadvisering groep 8 schooljaar 22-23