Kinderopvang

Kinderopvang 2Samen

Buitenschoolse Opvang (BSO) en Tussenschoolse Opvang (TSO)

De school heeft voor de Buitenschoolse Opvang een samenwerkingsverband met Kinderopvang 2Samen. Op de locatie JdG wordt uw kind ondergebracht in de lokalen van de 2Zeerovers in onze school. De locatie VHb vangt de kinderen op in de lokalen van de 2Vikingen in de school. De jongere kinderen worden uit de klas opgehaald door de pedagogisch medewerkers van 2Samen.

Niet alleen de voor- en naschoolse opvang wordt bij ons door 2Samen geregeld, maar ook de Tussenschoolse Opvang. We spreken over ‘Broodje Samen’ als het de Tussenschoolse Opvang betreft.

2Samen biedt ook speciale activiteiten aan voor kinderen van de BSO, de KICKs. De activiteiten hebben het karakter van miniworkshops en worden door vakdocenten op de BSO zelf of in een sporthal, dansschool of buurthuis gegeven. In vakanties organiseert KICKs sporttoernooien voor alle BSO-locaties.

Wij vinden het belangrijk dat we uw kind ook na school een goede tijd kunnen bieden.
De tarieven van het overblijven vindt u op de website www.2Samen.nl. U kunt ook via school of via de TSO-coördinator van de locatie een folder verkrijgen.

Er is op onze school een werkgroep ‘samenwerking 2Samen en “Annie M.G. Schmidtschool” in het leven geroepen voor beide locaties. De werkgroep wordt gevormd door de coördinatoren BSO en TSO en door directie en leerkrachten van onze school.

 

Locatie-coördinatoren BSO/PSZ:

  • Sabrina van Vianen [JdG]
  • Natasja ten Kate [VHb]

 

Coördinatoren TSO:

  • Sabrina van Vianen [JdG]
  • Natasja ten Kate [VHb]
  • Belinda IJlstra [VHb]

 

Voorschoolse Opvang

Bij voldoende belangstelling bieden wij ook voorschoolse opvang aan. Heeft u hiervoor interesse dan kunt u contact opnemen met de Locatie-coördinatoren BSO/PSZ. Zij houden bij of er voldoende belangstelling is.