Ziekmelden

Is uw kind ziek? Geef dat vóór 8.30 uur per e-mail of via Social Schools door aan de leerkracht van uw kind. De e-mailadressen van de groepsleerkrachten vindt u hier. Bent u niet in de mogelijk om een e-mail of bericht via Social schools te sturen? Dan kunt u ook telefonisch uw ziektemelding doorgeven.

Bij afwezigheid zonder bericht neemt de school rond 9.30 uur telefonisch contact met u op.